Program bemutatása

A "Civilek a Gyermekekért - 7 lépésben a megelőzésért" program a Norvég Civil Támogatási Alap finanszírozásával valósul meg Budapesten és több vidéki városban, az ottani civil szervezetek és a velük kapcsolatban álló oktatási intézmények pedagógusai, valamint a szülői közösség bevonásával. 

A program célja, hogy helyi szinten bővítse az előbb említett civilek, azaz a gyermekekkel napi szinten kapcsolatban álló felnőttek ismereteit a gyermekek ellen elkövetett szexuális visszaélések megelőzéséről, a veszélyhelyzetek elkerüléséről, a témáról való hatékony kommunikációról. 

A program a gyermekek környezetében elő civilek oktatásán, a témára való érzékenyítésén keresztül kívánja erősíteni a felnőttek felelősségvállalását a megelőzésben.

A módszer a Blatt Áfram nevű izlandi partnerszervezet több évtizedes tapasztalaton nyugvó programjának adaptációja, amelynek alapját az amerikai Darkness to Light (D2L) program képezi. A folyamat során kísérletet teszünk arra, hogy az itthon már sikeresen működő, hasonló megelőzési programok tapasztalatait beemeljük a saját rendszerünkbe. Ezzel elősegítve és hatékonyabbá téve a megelőzésben vállalt szerepünket.

A módszer bevezetése több lépésben történik, két fő feladat köré csoportosulva: 
Első körben az izlandi trénerek a Budapesten és a vidéki városokban működő helyi civil szervezetek által delegált 2-2, összesen 10 főt kiképeznek módszer specifikus trénerré. 
Második körben az elsajátított tudás birtokában a kiképzett trénerek saját lakókörnyezetükben, helyi szinten a közreműködő civil szervezetek segítségével toborzott résztvevőket (az élet különböző területein a gyermekekkel kapcsolatban álló felnőttek) max. 10 fős csoportokban, a fent említett 3 órás képzésben megtanítják a 7 lépés módszerre. 


A hosszú távú cél a MEGELŐZÉS, mint SZEMLÉLET minél szélesebb körben történő terjesztése, valamint, a gyermekekért felelősséget vállaló civilek összekapcsolása egy országos hálózat keretében. 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése